یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

اخبار

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع دریایی

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع دریایی
در این دوره آموزشی کلیه نمایندگان شرکت های فعال کشتیرانی در منطقه عسلویه حضور داشتند و

در این دوره آموزشی کلیه نمایندگان شرکت های فعال کشتیرانی در منطقه عسلویه حضور داشتند و نحوه استفاده از سامانه سیستم جامع دریایی بصورت کامل آموزش داده شد. در این دوره آموزشی به هر کدام از نمایندگان شرکت های کشتیرانی نام کاربری و پسورد بمنظور انجام امور اعلام ورود و خروج شناورهای تحت نمایندگی اختصاص داده شد.


دوره آموزشی سیستم جامع
دوره آموزشی  

۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۳
تعداد بازدید : ۳۳۱