جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
01

اخبار

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع دریایی.
در این دوره آموزشی کلیه نمایندگان شرکت های فعال کشتیرانی در منطقه عسلویه حضور داشتند و
بازدید مدیران خط کشتیرانی INTERCONTINENTAL
بازدید مدیران خط کشتیرانی INTERCONTINENTAL کشور امارات متحده عربی از بندر عسلویه

خدمات الکترونیکی

بنادر و پایانه ها

بنادر و پایانه ها

ایمنی و امنیت سوانح - جدید

جستجو نجات

محیط زیست دریایی

محیط زیست دریایی

تعرفه و خدمات

تعرفه