پیام مدیر بندر

 اداره بندر و دریانوردی عسلویه تجلی حاکمیت دریایی بندری سازمان بنادر و دریانوردی در آبهای عسلویه (منطقه ویژه پارس جنوبی) می باشد که از سال 1380 افتتاح گردید.

هدف ما افزایش حد اکثری کیفیت خدمات و کیفیت بهره وری در این بندر می باشد تا به عنوان نمادی شایسته از سازمان بنادر و دریانوردی در منطقه باشد. با توجه به گسترش روز افزون زیر ساخت ها و تاسیسات بندری و دریایی در منطقه و ابلاغ سیاستهای دریا محور از سوی مسئولین محترم و موقعیت خاص و استراتژیک بنادر عسلویه تلاش می شود الگو ها و مدل های مناسب جهت افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و استفاد حداکثری از تمامی ظرفیت های موجود بکار گرفته شود تا این بندر سهم خود را در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور به نحو احسن انجام دهد.