جستجو ونجات دریایی

مناطق تحت پوشش مراکز هماهنگی نجات دریایی کشور IRAN MRCCs

محدوده سواحل کشور جمهوری اسلامی ایران در ناحیه دریاچه خزر ، خلیج فارس و دریایی عمان از نظر پراکندگی سوانح دریایی و بمنظور کنترل دقیقتر عملیات های جستجو و نجات به ۷ مرکز هماهنگی نجات دریایی تقسیم می گردد. ۳ مرکز بندر انزلی، بندر نوشهر و بندر امیر آباد در شمال ایران و حاشیه دریاچه خزر و ۴ مرکز بندر امام خمینی، بندر بوشهر، بندر عباس، و بندر چابهار در جنوب ایران و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان

 taht poshesh 

tahtehposhesh1

جستجو و نجات بندر عسلویه

     با بررسی سوانح دریایی آبهای استان بوشهر در سال ۸۳ و کثرت سوانح رخ داده در منطقه عسلویه و نایبند، به جهت پوشش و واکنش موثر به سوانح دریایی مناطق یاد شده، اقدام به ایجاد پایگاه جستجو و نجات دریایی بندر عسلویه گردید. هم اکنون یک فروند شناور پیشرفته جستجو و نجات (ناجی) در این مرکز مستقر می­باشد.

شماره­های تماس:

تلفن اضطراری      ۱۵۵۰

تلفن                ۷۷۳۱۶۶۸۴۰۸  - ۷۷۳۱۳۷۷۶۸۱  - ۷۷۳۱۳۷۷۶۸۲ - ۹۸+

فاکس                     ۷۷۳۱۳۷۷۶۸۳ - ۹۸+