کنوانسیون جستجو و نجات دریایی SAR Convention 1979

کنوانسیون جستجو و نجات دریایی SAR Convention 1979

موضوع کنوانسیون مذکور تأسیس یک سیستم هماهنگ بین المللی در زمینه جستجو و شیوه های نجات کشتیها و اشخاص مضطر در دریا می باشد. این کنوانسیون سازماندهی مراکز جستجو و نجات و مراحل هماهنگی در ساحل و همچنین روش های همکاری چند کشور همسایه را برای انجام عملیات جستجو و نجات در یک منطقه مشترک را پیش بینی نموده است. به علاوه کنوانسیون یاد شده مقدماتی در رابطه با اقدامات آمادگی ، ایجاد نقشه ها و تعیین منطقه های عملیاتی، تأسیس مراکز اصلی و فرعی جستجو و نجات و همچنین در صورت بروز سانحه ، روشهای عملیاتی موثر را بطور کامل مورد پیش بینی قرار داده است. با توجه به اینکه پیوستن به کنوانسیون یادشده و اجرای مفاد آن موجب اطمینان خاطر هر چه بیشتر دریانوردان و مسافران در دریا بوده و همچنین ایمنی دریانوردی را افزایش خواهد داد و نیز بمنظور بهره مند شدن از نتایج مثبت اجرای مقررات یکنواخت جهانی درخصوص عملیات نجات دریایی پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی نجات دریایی 1979 پیوستن به کنوانسیون اشاره شده در دستور کار سازمانبنادر و دریانوردی بعنوان متولی امر دریانوردی کشور قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات متعدد و انجام بحث کارشناسی، متن کنوانسیون ترجمه شده و لایحه اجازه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و در پایان با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/2/73 و تأیید شورای نگهبان درتاریخ 28/2/73 کشور ما به کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی ملحق گردید .

..............................................................................................................................................................

 

الزامات و مزایای عملیات جستجو و نجات دریایی

 

·        کاهش تلفات و خسارات مالی و جانی

·        ایجاد محیطی ایمن جهت صنایع مرتبط دریانوردی، هوانوردی، گردشگری، تحقیقات و ...

·        تبلیغات مثبت برای کشور

·        صیانت و حاکمیت آبهای کشور

·        کاهش حق بیمه مسئولیت و باربری در صنعت کشتیرانی

·        فراهم آوردن آرامش خاطر نزدیکان و بستگان سرنشینان شناورها

ship 

 

..............................................................................................................................................................

معرفی راهنمای بین المللی جستجو و نجات هوایی و دریایی IAMSAR Manuall

اولین هدف از انتشار سه جلد راهنمای بین المللی جستجو و نجات هوایی و دریایی (IAMSAR Manual) را می توان به اینگونه ذکر نمود:

کمک به کشور ها در زمان برقراری جلسات جستجو و نجات و رفع احتیاجات، رعایت قوانینی که تحت کنوانسیون های ذیل به آن پیوسته اند:

· کنوانسیون بین المللی هوابرد غیر نظامی (ICAO)

· کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی (SAR)

· کنوانسیون بین الملیی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS)

و گرداوری یک سند راهنما بمنظور اعمال رویکرد های متداول هوایی و دریایی جهت سازماندهی و ساماندهی خدمات جستجو و نجات.

جلد اول: سازماندهی و مدیریت

. مفهوم سیستم جهانی جستجو و نجات

· پایه گذاری و بهبود سیستم ملی و منطقه ای جستجو و نجات

· همکاری با کشور های همجوار جهت تدارک خدمات موثر و اقتصادی جستجو و نجات

جلد 2: هماهنگی عملیات

کمک به پرسنل، کسانی که عملیات و تمارین جستجو و نجات را طرح ریزی و هماهنگی می کنند

جلد 3: امکانات سیار

به معنای حمل وسایلی است بر روی واحد های نجات، هواپیما ها و یا شناور ها، جهت کمک رسانی و ارائه جستجو و نجات یا دستورالعمل ماموریت هماهنگ کننده در صحنه

..............................................................................................................................................................

 

مناطق تحت پوشش مراکز هماهنگی نجات دریایی کشور IRAN MRCCs

محدوده سواحل کشور جمهوری اسلامی ایران در ناحیه دریاچه خزر ، خلیج فارس و دریایی عمان از نظر پراکندگی سوانح دریایی و بمنظور کنترل دقیقتر عملیات های جستجو و نجات به 7 مرکز هماهنگی نجات دریایی تقسیم می گردد. 3 مرکز بندر انزلی، بندر نوشهر و بندر امیر آباد در شمال ایران و حاشیه دریاچه خزر و 4 مرکز بندر امام خمینی، بندر بوشهر، بندر عباس، و بندر چابهار در جنوب ایران و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان

 taht poshesh 

tahtehposhesh1

 

 

 

 

پراکندگی مراکز جستجو و نجات دریایی در سطح استان بوشهر

مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریائی بندر بوشهر

مرکز هماهنگی نجات دریایی بندر بوشهر به عنوان مرکز هماهنگی جستجوو نجات دریائی استان بوشهر مجهز به سیستم های پیشرفتهمخابراتی جهت پوشش رادیویی منطقه به منظور دریافت پیامهای اضطرار شناورهای مضطر درآبهای خلیج فارس می باشد . از وظایف عمده این مرکز ایجاد هماهنگی بین مراکز فرعی جستجو و نجات دریایی واقع در سواحل استان بوشهر ، سایر ارگانهایمشارکت کننده در طرح استانی جستجو و نجات و هدایت و کنترل عملیات جستجو و نجات دریایی در حوزه آبهای استان بوشهر می باشد.

boshehr

شماره های تماس:

تلفن: 2566449 - 7712530075 - 98+

فاکس: 7712530077 - 98+

پست الکترونیکی: bushehrmrcc@bpmo.ir

..............................................................................................................................................................

مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندر خارگ

این مرکز مجهز به ایستگاه مخابراتی دریایی با توان پوشش رادیوئی مناطق ساحلی بوشهر ، گناوه ، دیلم ، ریگ و چاههای نفتیحوزه شمالی خلیج فارس ( سروش ، بهرگان سر ، اردشیر ، ... ) می باشد .هم اکنون شناور پیشرفته جستجو و نجات ناجی 8 در مرکز فرعی جستجو و نجات دریائی بندر خارک مستقر می باشد.

khark

شماره های تماس:

تلفن: 7722822680 - 98+

فاکس: 7722822469 - 98+

..............................................................................................................................................................

مرکز فرعی جستجو و نجات بندر دیر

مرکز فرعی نجات دریایی بندر دیر در شهریور ماه سال 83 با تجهیز به سیستمهای مخابراتی مورد نیاز و استقرار شناورجستجو و نجاتشروع به فعالیت نموده است . هم اکنون شناور ناجی 2 در این پایگاه مستقر می باشد.

diyer

شماره های تماس:

تلفن - فاکس: 7728226210 - 98+

..............................................................................................................................................................

مرکز فرعی جستجو و نجات بندر عسلویه

با بررسی سوانح دریایی آبهای استان بوشهر در سال 83 و کثرت سوانح رخ داده در منطقه عسلویه و مطاف ، به جهت پوشش و واکنش موثربه سوانح دریایی منطقه یاد شده ، اقدام به ایجاد پایگاه جستجو و نجات دریایی بندر عسلویه گردید . هم اکنون شناور پیشرفته جستجو و نجاتناجی 9 در مرکز فرعی جستجو و نجات دریائی بندر عسلویه مستقر می باشد.

asaluyeh

شماره های تماس:

تلفن: 7727376631- 89+

فاکس: 7727376952-98+