سازمان بنادر و دریانوردی/امور مالی/هزینه/جداول عوارض،هزینه ها و دیماند کالا

جداول عوارض،هزینه ها و دیماند کالا

جدول شماره 33

جدول اخذ دیماند از انبارهای فعال کشتی در بنادر شمالی و جنوبی

شرح

از ساعت 15 الی 19

از ساعت 19 الی 7 صبح روز بعد و روزهای تعطیل

کشتی های ایرانی و خارجی

5/3 دلار برای هر ساعت انبار فعال

6 دلار برای هر ساعت انبار فعال

-  در اسکله های فولاد خوزستان ،اسکله فولاد شهید رجایی، اسکله پتروشیمی بندرامام(ره)، اسکله خارک ، اسکله عسلویه  اسکله کاوه ، اسکله نکاء، اسکله قشم و اسکله های اختصاصی دیماند کشتی وصول نمی­شود.
-  برای شناورهای چوبی در اسکله هایی که دیماند اخذ می شود مانند بندرباهنر یک انبار ملاک عمل می باشد.

 * توضیح : پرداخت دیماند تخلیه و بارگیری کشتی های تک محموله و تک صاحب کالا بعهده درخواست کننده خدمات اضافه کاری است.

 جدول شماره 34 جدول اخذ دیماند از کالا  و کانتینر (اعم از پر و خالی) در بنادر شمالی و جنوبی

  (ارقام به ریال)

شرح

بنادر

به ازای هر تن کالا

به ازای هر TEU
کانتینر پر

به ازای هر TEU

کانتینر خالی

واردات ، کابوتاژ، مرجوعی و ترانزیت داخلی

بنادر شمالی ، بندر خرمشهر و آبادان

400

4000

1000

سایر بنادر جنوبی

200

2000

500

صادرات، ترانشیپ و ترانزیت خارجی

بنادر شمالی ، بندر خرمشهر و آبادان

400

4000

1000

سایر بنادر جنوبی

20

200

5

 (دیماند کالا در کلیه ساعات اعم از اداری ، غیراداری و شب وصول می شود)

جدول شماره 12- عوارض و هزینه‌های بندری بر کالا و کانتینر (اعم از پر و خالی)

 

                                                                                                                                                                       کالا: به ازای هر تن 

ارقام به ریال                                                                                                          کانتینر: به ازای هر TEU

کالا

نوع تعرفه

وارداتی

صادراتی

کابوتاژی

ترانزیتی

ترانشیپی

مرجوعی

 

عوارض بندری بر کالا

کالا

55

15

-

-

-

-

کانتینر پر

550

150

-

-

-

-

کانتینر خالی

140

40

-

-

-

-

هزینه تخلیه/ بارگیری در روی اسکله

کالا

1.100

280

مبداء: 280

1.100

1.100

1.100

مقصد :1.100

کانتینر پر

11.000

2.800

مبداء: 2.800

11.000

11.000

11.000

مقصد :11.000

کانتینر خالی

2.750

700

مبداء: 700

2.750

2.750

2.750

مقصد :2.750

عوارض بهداشت

بندری

کالا

55

5

5

5

5

5

کانتینر پر

550

50

50

50

50

50

کانتینر خالی

140

13

13

13

13

13

توضیح :

 

   ¯در اسکله‌ها و تأسیسات اختصاصی هزینه تخلیه و بارگیری در روی اسکله وصول نمی‌گردد ولی عوارض بندری و بهداشت بر کالاهای وارداتی و یا صادراتی براساس جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

      ¯ بیمه کالا جهت کلیه کالاهایی که فاقد بیمه باشند مطابق فرمول به ازای هر ماه محاسبه و وصول می‌گردد.(قانون امور گمرکی)

( × ارزش CIF کالا)

- کالاهایی که بصورت کمکهای ارسالی به مناطق مصیبت زده (ناشی از وقایع غیر مترقبه) از طریق بنادر کشور
وارد می‌شوند از پرداخت کلیه حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری معاف می باشند (مصوبه اجلاس 1429 مورخ 14/9/84)