سه شنبه ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱
 

تعرفه دریافت و پردازش مواد زائد از کشتیها

تعرفه دریافت و پردازش مواد زائد از کشتیها

شماره ضمیمه

روش محاسبه کارمزد

ضمیمه IV

(پیشگیری از آلودگی ناشی از فاضلاب کشتیها)

هزینه دریافت زائدات مایع مربوط به ضمیمه IV کنوانسین مارپل در صورت درخواست تحویل این مواد از سوی کشتی یا نماینده آن به بندر بر اساس تعرفه ذیل اخذ خواهد شد :

1- شناورهای چوبی و فایبرگلاس ، بدون دریافت هزینه

2- سایر شناورها 30 دلار به ازاء هر متر مکعب ، حداقل برای 5 متر مکعب یکبار پس از اولین درخواست تحویل فاضلاب در هر سفر برای شناور محاسبه می گردد . به ازاء هر متر مکعب اضافه تخلیه فاضلاب در نوبت اول یا نوبت های بعدی در همان سفر مبلغ 15 دلار اخذ می گردد.

ضمیمه V

(پیشگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتیها)

هزینه دریافت زباله مربوط به ضمیمه IV کنوانسین مارپل با توجه به حساس بودن منطقه خلیج فارس و بسته بودن دریای خزر باید به طور الزامی از کلیه کشتیها در قالب صورتحساب هزینه های بندری بر اساس جداول شماره 1و2و3 کتابچه تعرفه های مترتب بر کشتی و کالا در بنادر در سال 1387 و برای کشتیهای مسافری بطریق زیر اخذ شود:

- کشتیهای مسافربری با سفرهای بین المللی می بایست بر اساس فرمول ذیل هزینه های مربوط را پرداخت نمایند :

(GT*2Cent)+1(No of max passenger allowed + min safe maning)

- کشتیهای مسافربری که مشغول سفرهای داخلی می باشند ، 25% تعرفه کشتیهای مسافربری با سفرهای بین المللی را باید پرداخت نمایند.

- هزینه دریافت ضایعات بار خشک مربوط به ضمیمه III کنوانسین مارپل با توجه به طبقه بندی مواد در کدهای IMDG (شامل مواد بسیار مضر،مواد مضر،مواد آتش زا و خورنده) بر اساس توافق بین بندر و کشتی تعیین می گردد .

 

× هزینه دریافت مواد زائد خارج از اسکله یا محوطه بنادر تا لنگرگاه با اضافه کردن هزینه شناور(حمل و نقل) به تعرفه های فوق الذکر محاسبه می گردد .
× در صورت عدم تفکیک زباله بر اساس ضمیمه V کنوانسیون مارپل به هزینه های فوق الذکر 10% جهت تفکیک زباله ها اضافه خواهد شد .
× در صورت انجام عملیات دریافت مواد زائد در غیر ساعات اداری ( به دلیل عدم ارسال درخواست تحویل مواد زائد حداقل از 24 ساعت قبل یا بدلیل تفاضای کشتی برای تحویل مواد زائد خارج از وقت اداری) مبلغ 10% به هزینه های فوق افزوده می شود .

 

 

تعرفه دریافت و پردازش مواد زائد از کشتیها

شماره ضمیمه

روش محاسبه کارمزد

ضمیمه

(پیشگیری از آلودگی ناشی از زائدات نفتی کشتیها)

هزینه دریافت مواد زائد نفتی مربوط به ضمیمه I کنوانسین مارپل با توجه به حساس بودن منطقه خلیج فارس و دریای عمان و بسته بودن دریای خزر بطور الزامی از کلیه کشتیهای تجاری ، تانکر نفتی ، تانکر حمل مواد شیمیایی و... در قالب صورتحساب هزینه های بندری اخذ شود :

1- شناورهای چوبی و فایبرگلاس 10 دلار

2- شناورهای فلزی با ظرفیت ناخالص تا 800 GT 20دلار

3- شناورهای با ظرفیت ناخالص 801 تا 5000GT 50دلار تا سقف 1متر مکعب

4- کشتیهای با ظرفیت ناخالص 5001 تا 10000GT 500 دلار تا سقف 5 متر مکعب

5- کشتیهای با ظرفیت ناخالص 10001 تا 30000GT 750 دلار تا سقف 5 متر مکعب

6- کشتیهای با ظرفیت ناخالص 30001 GT به بالا 1000 دلار تا سقف 5 متر مکعب

تبصره1 : برای هر متر مکعب اضافه تخلیه 20 دلار به مبالغ مندرج از ردیفهای 3 الی 6 اضافه خواهد شد

تبصره2: کشتیهایی که منحصراً بین بنادر خلیج فارس و دریای عمان تردد می نمایند، در هر ماه تقویمی از اولین تاریخ ورود فقط یکبار هزینه های مندرج در ردیفهای 1تا6 فوق را به اولین بندر ایرانی پرداخت می نماید. در سایر موارد هزینه مندرج در تبصره 1 اخذ می گردد .

تبصره 3 : کشتیهای لاینر( تانکر و کانتینری) که بطور منظم به بنادر ایران تردد می نمایند ، در هر شش ماه تقویمی فقط یک بار هزیمه مندرج در بندهای 1تا6 را را به اولین بندر ایران پرداخت می نمایند. در سایر موارد هزینه های مندرج در تبصره 1 اخذ میگردد.

تبصره4 : دریافت بازمانده بار (SLOP) که دارای 50% تا 70% نفت قابل استحصال باشد ، مشمول 100% تخفیف در هزینه مندرج در تبصره1 می باشد.

تبصره5 : دریافت مقادیر بیشتر از 20 متر مکعب از بازمانده بار (SLOP) که دارای بیش از 70% نفت قابل استحصال باشد ، با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی انجام می پذیرد .

تبصره 6 : دریافت روغن روانکار استفاده شده ( بدون آب) با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی انجام می پذیرد .

ضمیمه V

(پیشگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتیها)

هزینه دریافت زائدات مایع مربوط به ضمیمه II کنوانسیون مارپل بر اساس تعرفه ذیل اخذ خواهد شد :

1- کشتیهای با ضرفیت ناخالص تا 10000 GT 200دلاردلار بر متر مکعب(حداقل هزینه برای 5 متر مکعب محاسبه می گردد)

2- کشتیهای با ضرفیت ناخالص تا 10001GT تا30000GT 300 دلار بر متر مکعب

3- کشتیهای با ضرفیت ناخالص تا 30001 به بالا 500 دلار بر متر مکعب

توضیح : برای هر متر مربع اضافه تخلیه مبلغ 30 دلار به مبالغ فوق اضافه می گردد .