سازمان بنادر و دریانوردی/امور مالی/تعرفه ها/جدول تعیین نرخ کرایه ساعتی خدمات یدک کشی به شناورها

کارکرد ساعتی یدک کشی

جدول تعیین نرخ کرایه ساعتی خدمات یدک کشی سال 1391 به شناورها
( ایرانی بر حسب ریال و خارجی بر حسب دلار )

کارکرد ساعتی یدک کشی کارکرد ساعتی یدک کشی