اخبار

برگزاری اولین نشست شرکت های کاگزاری ترابری دریایی توسط اداره بندر و دریانوردی عسلویه

برگزاری اولین نشست شرکت های کاگزاری ترابری دریایی توسط اداره بندر و دریانوردی عسلویه
اداره بندر و دریانوردی عسلویه

اولین نشست شرکت های کارگزاری ترابری دریایی  توسط اداره  بندر و دریانوردی عسلویه در این بندر برگزار گردید. ریاست بندر و دریانوردی عسلویه  هدف از برگزاری این نشست را ارتباط مستقیم با شرکت های فعال در منطقه ، تعریف خط مشی اداره بندر و دریانوردی عسلویه در راستای خط مشی سازمان  بنادر و دریانوردی ، دریافت نظرات و پیشنهادات نمایندگان شرکت های ارائه کننده خدمات کشتیرانی در منطقه ، رفع موانع و مشکلات پیش روی شرکت ها ، تسهیل روند انجام خدمات ، و بررسی راهکارهای عملی در این زمینه عنوان کرد. جاسم زاده همچنین بر ضرورت استمرار نشست های مشترک با شرکت های فعال در منطقه تا رفع کلیه موانع و مشکلات شرکت ها و ارتقا مداوم سطح کیفی ارائه خدمات توسط آنها با همکاری بندر و دریانوردی عسلویه تاکید داشت. در نشست صبح امروز مهندس زاهدی ، رئیس شورای شهر نخل تقی و مهندس نجفی زاده ، مدیر پایانه های دریایی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به دعوت اداره بندر و در یانوردی عسلویه نیز حضور داشتند. مهندس زاهدی با بیان اینکه حضور و فعالیت شرکت های خدماتی کارگزاری ترابری دریایی می تواند بر پیشرفت اقتصاد شهر تاثیر چشمگیری داشته باشد اظهار داشت که تمام توان خود را در جهت همکاری با شرکت های فعال در منطقه بکار خواهد گرفت. مهندس نجفی زاده ، مدیر پایانه های دریایی منطقه ، پس از در یافت انتقادات و پیشنهادات نمایندگان شر کت های حاضر در جلسه نسبت به ارائه طریق و بررسی مشکلات مرتبط اقدام  و تاکید داشت که کلیه شرکت های منطقه باید تمام توان خود را در جهت افزایش سطح ایمنی دریانوردی بکار گیرند.


12   


10

14

 16
 


17

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۲:۵۶
تعداد بازدید : ۶,۱۴۷