چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع دریایی.

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع دریایی.
در این دوره آموزشی کلیه نمایندگان شرکت های فعال کشتیرانی در منطقه عسلویه حضور داشتند و

در این دوره آموزشی کلیه نمایندگان شرکت های فعال کشتیرانی در منطقه عسلویه حضور داشتند و نحوه استفاده از سامانه سیستم جامع دریایی بصورت کامل آموزش داده شد. در این دوره آموزشی به هر کدام از نمایندگان شرکت های کشتیرانی نام کاربری و پسورد بمنظور انجام امور اعلام ورود و خروج شناورهای تحت نمایندگی اختصاص داده شد.


دوره آموزشی سیستم جامع
دوره آموزشی  

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۳
تعداد بازدید : ۳,۱۴۸