اخبار

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع دریایی.

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع دریایی.
در این دوره آموزشی کلیه نمایندگان شرکت های فعال کشتیرانی در منطقه عسلویه حضور داشتند و

در این دوره آموزشی کلیه نمایندگان شرکت های فعال کشتیرانی در منطقه عسلویه حضور داشتند و نحوه استفاده از سامانه سیستم جامع دریایی بصورت کامل آموزش داده شد. در این دوره آموزشی به هر کدام از نمایندگان شرکت های کشتیرانی نام کاربری و پسورد بمنظور انجام امور اعلام ورود و خروج شناورهای تحت نمایندگی اختصاص داده شد.


دوره آموزشی سیستم جامع
دوره آموزشی  

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۳
تعداد بازدید : ۴,۲۵۹