لایروبی حوضچه ها و کانال های بندرانزلی و بنادر تابعه به میزان تقریبی یک میلیون متر مکعب

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

لایروبی حوضچه ها و کانال های بندرانزلی و بنادر تابعه به میزان تقریبی یک میلیون متر مکعب

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۲۶ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۳۴

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان- امور حقوقی و قراردادها

اطلاعات تکمیلی


۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۳۴

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۳۴

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۳۴

روزنامه کیهان

۱۵ آبان ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.