طراحی ، ساخت و تحویل 10 فروند شناور آلومینیومی

استعلام ارزیابی کیفی

1038/ME/95

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

آگهی ارزیابی­کیفی

طراحی ، ساخت و تحویل 10 فروند شناور آلومینیومی

  شماره مناقصه :1038/ME/95

سازمان بنادر و دریانوردی

 بدینوسیله به اطلاع می­رساند سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد جهت طراحی ، ساخت و تحویل 10 فروند شناور آلومینیومی به روش ارزیابی کیفی و از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

* بمنظور انجام فرآیند ارزیابی­کیفی از کلیه سازندگان واجد شرایط دعوت بعمل می­آید حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 12/10/1395 از طریق یکی از موارد ذیل جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند:

1. از طریق وبگاه IETS.MPORG.IR ( با عضویت در وبگاه )

2. دریافت لوح فشرده حاوی فایل اسناد مذکور ، با ارائه معرفی نامه کتبی از شرکت و اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب سیبا شماره 2176459001009 بانک ملی­ ایران بنام سازمان بنادر و دریانوردی به دبیرخانه مرکزی این سازمان به نشانی ذیل آگهی مراجعه نمایند.

* محل و مهلت تسلیم اسناد و مدارک و کاربرگ­های تکمیل شده ارزیابی کیفی : دبیرخانه مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی واقع در طبقه همکف و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  تاریخ  03/11/1395 می­باشد . تأکید می­گردد در مقابل تحویل اسناد تکمیلی رسید دریافت دارید.

* جلسه پرسش و پاسخ رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 19/10/1395 در محل اداره کل تأمین و نگهداری تجهیزات واقع در طبقه پنجم آدرس ذیل آگهی تشکیل شده و حضور نماینده مطلع فنی و بازرگانی کلیه سازندگان که تمایل به شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه را دارند با همراه داشتن معرفی نامه کتبی ضروری می­باشد.

* هزینه آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

* نشانی و مشخصات آگهی دهنده : تهران   میدان ونک ابتدای بزرگراه حقانی   بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دکتر شهیدی پلاک 1 - ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی

* دورنگار :   88651191-021    تلفن:    84932351-021    

* رایانامه :    Technical@pmo.ir

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

طراحی ، ساخت و تحویل 10 فروند شناور آلومینیومی

استعلام ارزیابی کیفی

1038/ME/95

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

منقضی شده

۱۲ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۳۶

استان: , شهر:
تهران – میدان ونک – ابتدای بزرگراه حقانی – بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دکتر شهیدی – پلاک 1 - ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی

اطلاعات تکمیلی


۱۲ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۳۶

۵ فروردین ۱۳۹۶ ۱۲:۳۶

۴ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۶

روزنامه ایران

۴ دی ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


سازمان بنادر و دریانوردی

Technical@pmo.ir

84932351

88651191

0 تومان

آگهی ارزیابی­کیفی

طراحی ، ساخت و تحویل 10 فروند شناور آلومینیومی

  شماره مناقصه :1038/ME/95

سازمان بنادر و دریانوردی

 بدینوسیله به اطلاع می­رساند سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد جهت طراحی ، ساخت و تحویل 10 فروند شناور آلومینیومی به روش ارزیابی کیفی و از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

* بمنظور انجام فرآیند ارزیابی­کیفی از کلیه سازندگان واجد شرایط دعوت بعمل می­آید حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 12/10/1395 از طریق یکی از موارد ذیل جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند:

1. از طریق وبگاه IETS.MPORG.IR ( با عضویت در وبگاه )

2. دریافت لوح فشرده حاوی فایل اسناد مذکور ، با ارائه معرفی نامه کتبی از شرکت و اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب سیبا شماره 2176459001009 بانک ملی­ ایران بنام سازمان بنادر و دریانوردی به دبیرخانه مرکزی این سازمان به نشانی ذیل آگهی مراجعه نمایند.

* محل و مهلت تسلیم اسناد و مدارک و کاربرگ­های تکمیل شده ارزیابی کیفی : دبیرخانه مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی واقع در طبقه همکف و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  تاریخ  03/11/1395 می­باشد . تأکید می­گردد در مقابل تحویل اسناد تکمیلی رسید دریافت دارید.

* جلسه پرسش و پاسخ رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 19/10/1395 در محل اداره کل تأمین و نگهداری تجهیزات واقع در طبقه پنجم آدرس ذیل آگهی تشکیل شده و حضور نماینده مطلع فنی و بازرگانی کلیه سازندگان که تمایل به شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه را دارند با همراه داشتن معرفی نامه کتبی ضروری می­باشد.

* هزینه آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

* نشانی و مشخصات آگهی دهنده : تهران   میدان ونک ابتدای بزرگراه حقانی   بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دکتر شهیدی پلاک 1 - ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی

* دورنگار :   88651191-021    تلفن:    84932351-021    

* رایانامه :    Technical@pmo.ir

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.