ترمیم و نگهداری فضای سبز در محدوده مجتمع بندری و منازل سازمانی ، بندر شادگان و بندر سجافی

مناقصه

1010/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

برای دریافت فایل آگهی لطفا اینجا کلیک کنید

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

ترمیم و نگهداری فضای سبز در محدوده مجتمع بندری و منازل سازمانی ، بندر شادگان و بندر سجافی

مناقصه

1010/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

200,000 ریال

۲ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۵۶

۲ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۵۶

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
کلیه متقاضیان میبایست به منظور دریافت فایل اسناد مناقصه به سایت (iets.mporg.ir ) بصورت غیر حضوری وبدون پرداخت وجه نقد مراجعه نمایند . ضمنا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با مراجعه ی حضوری به دبیرخانـه امور قـراردادهـا اداره کـل بنـادر ودریانـوردی استـان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) واقع در طبقه ی دوم ساختمان مرکـزی و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریـز وجه به مبلــغ 000/200 ریال به حسـاب شمـاره 2176452210007 نــزد بانک ملـی شعبه تاسیسات بندری کد بانک 6991 نسبت به دریافـت ( خرید) اسناد اقدام نمایند. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

اطلاعات تکمیلی


۲ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۵۶

۲ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۵۶

۷ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۵۶

روزنامه ایران

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

برای دریافت فایل آگهی لطفا اینجا کلیک کنید
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.