خدمات نگهداری فضای سبز اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

مناقصه

95/3

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خدمات نگهداری فضای سبز اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

مناقصه

95/3

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۳۳

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
امور حقوقی و قراردادها

اطلاعات تکمیلی


۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۳۳

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۳۳

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۳۳

روزنامه کیهان

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.