نظافت و پاکسازی محوطه های اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

مناقصه

95/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

نظافت و پاکسازی محوطه های اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

مناقصه

95/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۴۰

اطلاعات تکمیلی


۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۴۰

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۴۰

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۴۰

روزنامه کیهان

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.