تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی چهار دستگاه کامیون آتش نشانی بندر شهید رجایی

مناقصه

14/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی چهار دستگاه کامیون آتش نشانی بندر شهید رجایی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی چهار دستگاه کامیون آتش نشانی بندر شهید رجایی

مناقصه

14/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۹ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس: 32123153 و 32123513- 076 و فاکس:32123221 -076

اطلاعات تکمیلی


۹ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰

عصر ایرانیان

۱۷ مهر ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی چهار دستگاه کامیون آتش نشانی بندر شهید رجایی