فروش حدود 560 تن (560000 کیلو گرم) انواع آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده

7/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تجدید مزایده فروش حدود 560 تن (560000 کیلو گرم) انواع آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش حدود 560 تن (560000 کیلو گرم) انواع آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده

7/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۶ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۲۲ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) -با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان تلفن تماس : 32123470- 32123153-076 فاکس:32123221-076

اطلاعات تکمیلی


۲۲ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

شهروند

۶ آبان ۱۳۹۶

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

تجدید مزایده فروش حدود 560 تن (560000 کیلو گرم) انواع آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.