طراحی ، خرید و پیاده سازی زیر ساخت فیزیکی و تجهیزات اکتیو مرکز داده پشتیبانی بندر شهید رجایی

فراخوان

22/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

فراخوان خرید و پیاده سازی زیر ساخت فیزیکی و تجهیزات اکتیو مرکز داده پشتیبانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان  از اینجا کلیک نمایید. 

برای دریافت فایل اسناد مناقصه از طریق www.//iets.mporg.ir کلیک نمایید. 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

طراحی ، خرید و پیاده سازی زیر ساخت فیزیکی و تجهیزات اکتیو مرکز داده پشتیبانی بندر شهید رجایی

فراخوان

22/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۲۲ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۱۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir تلفن تماس : 32123263- 32123225 فاکس: 32123221-076

اطلاعات تکمیلی


۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰

روزنامه کار و کارگر

۲۲ آبان ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

فراخوان خرید و پیاده سازی زیر ساخت فیزیکی و تجهیزات اکتیو مرکز داده پشتیبانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان  از اینجا کلیک نمایید. 

برای دریافت فایل اسناد مناقصه از طریق www.//iets.mporg.ir کلیک نمایید. 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.