اطلاعیه تاریخ ارزیابی کیفی مشاوران

استعلام ارزیابی کیفی

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

به اطلاع آن دسته از مشاورین محترم که در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود در خصوص خرید خدمات مشاوره مطالعات سیستم جامع اعلام حریق بندر لنگه ،اقدام نموده اند می رساند جلسه ارزیابی کیفی در روز دوشنبه مورخه 13/9/96  برگزار می گردد و نتیجه آن حداکثر ظرف  یک هفته  به اطلاع مشاورین محترم خواهد رسید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اطلاعیه تاریخ ارزیابی کیفی مشاوران

استعلام ارزیابی کیفی

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

به اطلاع آن دسته از مشاورین محترم که در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود در خصوص خرید خدمات مشاوره مطالعات سیستم جامع اعلام حریق بندر لنگه ،اقدام نموده اند می رساند جلسه ارزیابی کیفی در روز دوشنبه مورخه 13/9/96  برگزار می گردد و نتیجه آن حداکثر ظرف  یک هفته  به اطلاع مشاورین محترم خواهد رسید.