انجام تعمیرات اساسی و توسعه فیبر نوری شبکه ارتباطات زیرساخت مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

26/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه انجام تعمیرات اساسی و توسعه فیبر نوری شبکه ارتباطات زیرساخت مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید. 

برای دریافت فایل اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام تعمیرات اساسی و توسعه فیبر نوری شبکه ارتباطات زیرساخت مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

26/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۲۱ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۱۲ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir تلفن تماس :32122532- 32123157-076 فاکس: 32123221-076

اطلاعات تکمیلی


۱۳ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۶ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰

عصر ایرانیان

۲۱ آذر ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه انجام تعمیرات اساسی و توسعه فیبر نوری شبکه ارتباطات زیرساخت مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید. 

برای دریافت فایل اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.