خرید ، حمل و تحویل تجهیزات ایمنی و واکنش سریع

مناقصه

29/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات ایمنی و واکنش سریع

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir دریافت نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید ، حمل و تحویل تجهیزات ایمنی و واکنش سریع

مناقصه

29/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۲ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۲۰ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir تلفن تماس : 32122543- 32253212 فاکس: 32123221-076

اطلاعات تکمیلی


۲۰ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۵ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۴ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

سایه

۲ دی ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات ایمنی و واکنش سریع

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir دریافت نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.