اجرای سیستم اطفای حریق اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: اجرای سیستم اطفاء حریق ، عملیات ساختمانی سازه آبگیری ، ایستگاه پمپاژ، تجهیزات الکترومکانیکال سیستم پمپاژ و شبکه آبرسانی و نصب تجهیزات اطفاء حریق، ابنیه های فنی پسکرانه و بازوهای موج شکن اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: 15ماه شمسی

محل اجرای پرو‍ژه: اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

برآورد ریالی: 48.516.979.822 ریال

1-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 9/10/96 لغایت 19/10/96

2-محل خرید اسناد: تهران-میدان ولیعصر(عج)-خیابان برادران مظفر-شماره 133-شرکت مهندسین مشاور یکم-تلفن: 02182116666

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: مهلت از تاریخ  20/10/96 لغایت 7/11/96و محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 2.000.000 ریال (دو میلیون ریال) در وجه شرکت مهندسین مشاور یکم حساب 02845954 بانک تجارت

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.290.339.596  ریال (دو میلیارد و دویست و نود میلیون و سیصد و سی و نه هزار و پانصد و نودو شش ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره 96455424002 21 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات: یکشنبه مورخه 8/11/96

8-شرایط خاص :

v      ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

v      ارائه مدرک حداقل پایه 5 رشته خطوط انتقال آب و شبکه های فاضلاب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

v      ارائه مدرک  کار مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

v      ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

ضمنا دریافت اسناد از طریق سایت مناقصات کشور نیز امکان پذیر می باشد و هر گونه تغییر در تاریخ بازگشایی از طریق سایت بندر لنگه (بخش مناقصه و مزایده) به اطلاع عموم خواهد رسید.

http://lengehport.pmo.ir

http://iets.mporg.ir

.جهت دریافت اسناد با توجه به حجم بالای اسناد به مهندسین مشاور یکم مراجعه نمایید.

روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای سیستم اطفای حریق اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۷ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۳۹

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۳۹

۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۳۹

روزنامه صبح اقتصاد

۶ دی ۱۳۹۶

ریال

48,516,979,822 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: اجرای سیستم اطفاء حریق ، عملیات ساختمانی سازه آبگیری ، ایستگاه پمپاژ، تجهیزات الکترومکانیکال سیستم پمپاژ و شبکه آبرسانی و نصب تجهیزات اطفاء حریق، ابنیه های فنی پسکرانه و بازوهای موج شکن اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: 15ماه شمسی

محل اجرای پرو‍ژه: اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

برآورد ریالی: 48.516.979.822 ریال

1-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 9/10/96 لغایت 19/10/96

2-محل خرید اسناد: تهران-میدان ولیعصر(عج)-خیابان برادران مظفر-شماره 133-شرکت مهندسین مشاور یکم-تلفن: 02182116666

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: مهلت از تاریخ  20/10/96 لغایت 7/11/96و محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 2.000.000 ریال (دو میلیون ریال) در وجه شرکت مهندسین مشاور یکم حساب 02845954 بانک تجارت

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.290.339.596  ریال (دو میلیارد و دویست و نود میلیون و سیصد و سی و نه هزار و پانصد و نودو شش ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره 96455424002 21 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات: یکشنبه مورخه 8/11/96

8-شرایط خاص :

v      ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

v      ارائه مدرک حداقل پایه 5 رشته خطوط انتقال آب و شبکه های فاضلاب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

v      ارائه مدرک  کار مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

v      ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

ضمنا دریافت اسناد از طریق سایت مناقصات کشور نیز امکان پذیر می باشد و هر گونه تغییر در تاریخ بازگشایی از طریق سایت بندر لنگه (بخش مناقصه و مزایده) به اطلاع عموم خواهد رسید.

http://lengehport.pmo.ir

http://iets.mporg.ir

.جهت دریافت اسناد با توجه به حجم بالای اسناد به مهندسین مشاور یکم مراجعه نمایید.

روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه