خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی و ارتباطی شبکه رایانه ای در بندر امام خمینی ( ره)

مناقصه

17471/ص 14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

 

برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی و ارتباطی شبکه رایانه ای در بندر امام خمینی ( ره)

مناقصه

17471/ص 14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

200,000 ریال

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۲۷

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۲۷

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
کلیه متقاضیان میبایست به منظور دریافت فایل اسناد مناقصه به سایت (iets.mporg.ir ) بصورت غیر حضوری وبدون پرداخت وجه نقد مراجعه نمایند . ضمنا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با مراجعه ی حضوری به دبیرخانـه امور قـراردادهـا اداره کـل بنـادر ودریانـوردی استـان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) واقع در طبقه ی دوم ساختمان مرکـزی و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریـز وجه به مبلــغ 000/200 ریال به حسـاب شمـاره 2176452210007 نــزد بانک ملـی شعبه تاسیسات بندری کد بانک 6991 نسبت به دریافـت ( خرید) اسناد اقدام نمایند. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

اطلاعات تکمیلی


۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۲۷

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۲۷

۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۲۷

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

 

برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.