خرید ده فروند بویه پلی اتیلن علائم کمک ناوبری و ناوبری و متعلقات

مناقصه

36/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه خرید ده فروند بویه پلی اتیلن علائم کمک ناوبری و ناوبری و متعلقات

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید ده فروند بویه پلی اتیلن علائم کمک ناوبری و ناوبری و متعلقات

مناقصه

36/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان تلفن تماس: 32122544- 32123153-076 فاکس: 32123221-076 و نحوه دریافت اسناد 32123407-076

اطلاعات تکمیلی


۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰

روزنامه کیهان

۳۰ بهمن ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه خرید ده فروند بویه پلی اتیلن علائم کمک ناوبری و ناوبری و متعلقات

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.