مزایده فروش تأسیسات آب شیرین کن مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده

2/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

فروش تاسیسات آب شیرین کن شامل بویلر به ظرفیت Ib/hr 14000 ، اواپراتور به ظرفیت 500 متر مکعب ، پمپ دفع آب شور با دبی 120 متر مکعب در ساعت ، کمپرسور تک فاز با توان 1/1 کیلو وات ، پمپ دفع آب شور با دبی 140 متر مکعب در ساعت ، بوستر پمپ با دبی 8 متر مکعب در ساعت ، دوزینگ پمپ ، لوله و اتصالات ، مخازن گازوییل ، مخازن ذخیره و ... به شرح اسناد مزایده

برای دریافت آگهی مزایده از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مزایده فروش تأسیسات آب شیرین کن مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده

2/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
2- نحوه دریافت اسناد به دو روش: الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – ساختمان مرکزی – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر نزد بانک ملی به شماره حساب سیبا 2176455412006 به مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان

اطلاعات تکمیلی


۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

شهروند - روزنامه صبح ساحل

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

فروش تاسیسات آب شیرین کن شامل بویلر به ظرفیت Ib/hr 14000 ، اواپراتور به ظرفیت 500 متر مکعب ، پمپ دفع آب شور با دبی 120 متر مکعب در ساعت ، کمپرسور تک فاز با توان 1/1 کیلو وات ، پمپ دفع آب شور با دبی 140 متر مکعب در ساعت ، بوستر پمپ با دبی 8 متر مکعب در ساعت ، دوزینگ پمپ ، لوله و اتصالات ، مخازن گازوییل ، مخازن ذخیره و ... به شرح اسناد مزایده

برای دریافت آگهی مزایده از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.