فروش یک دستگاه شناور(یدک کش)برنا واقع در بندر شهید رجایی

مزایده

34/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

 برای دریافتآگهی مناقصهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش یک دستگاه شناور(یدک کش)برنا واقع در بندر شهید رجایی

مزایده

34/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

400,000 ریال

۲۶ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۶ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
1- مهلت خرید نحوه دریافت اسناد: الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – ساختمان مرکزی – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر نزد بانک ملی به شماره حساب سیبا 2176455412006 به مبلغ 400000ریال ب) از طریق سایت های:www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان

اطلاعات تکمیلی


۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۸ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان - روزنامه جهان اقتصاد

۱۷ دی ۱۳۹۷

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

 برای دریافتآگهی مناقصهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.