مزایده عمومی فروش لوازم اسقاط و مازاد اداری بندر نوشهر

مزایده

98-13-3641

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران - بندرنوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مزایده عمومی فروش لوازم اسقاط و مازاد اداری بندر نوشهر

مزایده

98-13-3641

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران - بندرنوشهر

منقضی شده

۹ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۸

اطلاعات تکمیلی


۹ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۴

۱۹ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۴

۲۰ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۴

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.