حمل، تعمیر و راه اندازی دو دستگاه مکنده نایرو

مناقصه

98/4

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

حمل، تعمیر و راه اندازی دو دستگاه مکنده نایرو

مناقصه

98/4

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

300,000 ریال

۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۴۱

۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۴۱

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرسwww.setadiran.ir

392,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۳۵

۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۳۵

۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۳۵

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


آقای نژاد محمد

01344992841

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.