طرح سرمایه گذاری پایانه شماره سه غلات منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به روشBOT

آگهی شناسایی سرمایه گذار

0

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

طرح سرمایه گذاری پایانه شماره سه غلات منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به روشBOT

آگهی شناسایی سرمایه گذار

0

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

۱۱ دی ۱۳۹۸ ۰۷:۴۳

اطلاعات تکمیلی


۱۱ دی ۱۳۹۸ ۰۷:۴۳

۱۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۷:۴۳

۱۴ دی ۱۳۹۸ ۰۷:۴۳

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.