احداث ساختمان و برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی

مناقصه

17/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

احداث ساختمان و برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

احداث ساختمان و برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی

مناقصه

17/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 14/11/98 تا پایان وقت اداری مورخ 20/11/98 روز یکشنبه ساعت 15:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. ضمناً دریافت آگهی از سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

6,121,605,735 تومان

اطلاعات تکمیلی


۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

شهروند

۱۵ بهمن ۱۳۹۸

ریال

207,680,286,771 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

احداث ساختمان و برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.