(تجدید)احداث ساختمان و برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی

مناقصه

22/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

(تجدید)احداث ساختمان و برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

(تجدید)احداث ساختمان و برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی

مناقصه

22/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 10/12/98 تا پایان وقت اداری مورخ 19/12/98 ساعت 15:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. ضمناً دریافت آگهی از سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

روزنامه خراسان

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

ریال

207,608,286,771 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

(تجدید)احداث ساختمان و برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.