خرید، نصب ، تکمیل و راه اندازی تجهیزات شبکه اعلان حریق

مناقصه

23/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خرید، نصب ، تکمیل و راه اندازی تجهیزات شبکه اعلان حریق

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید، نصب ، تکمیل و راه اندازی تجهیزات شبکه اعلان حریق

مناقصه

23/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 12/12/98 تا پایان وقت اداری مورخ 20/12/98 ساعت 15:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. ضمناً دریافت آگهی از سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

روزنامه جهان اقتصاد

۱۲ اسفند ۱۳۹۸

ریال

9,838,620,000 ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

خرید، نصب ، تکمیل و راه اندازی تجهیزات شبکه اعلان حریق

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.