پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی 2400 هکتاری بندر شهیدرجایی

استعلام ارزیابی کیفی

5/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی 2400 هکتاری بندر شهیدرجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی 2400 هکتاری بندر شهیدرجایی

استعلام ارزیابی کیفی

5/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 23/4/1400 تا مورخ 2/5/1400 روز شنبه ساعت 13:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۹ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۱۲ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

روزنامه مردم سالاری - روزنامه جمهوری اسلامی

۲۳ تیر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی 2400 هکتاری بندر شهیدرجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.