(تجدید)انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدورهای B و V بندر خلیج فارس

فراخوان

17/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

(تجدید)انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدورهای B و V بندر خلیج فارس

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

(تجدید)انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدورهای B و V بندر خلیج فارس

فراخوان

17/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 8/5/1401 تا مورخ 15/5/1401 روز شنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۲ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۲ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه اعتدال

۸ اَمرداد ۱۴۰۱

روزنامه جهان اقتصاد

۹ اَمرداد ۱۴۰۱

ریال

15,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

(تجدید)انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدورهای B و V بندر خلیج فارس

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.