خرید 7 دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری بندر بوشهر و بنادر تابعه

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید 7 دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری بندر بوشهر و بنادر تابعه

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

۶ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۱۹

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.