خرید تجهیزات شبکه و مرکز داده

مناقصه

2001003702000039

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید تجهیزات شبکه و مرکز داده

مناقصه

2001003702000039

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

۳ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۳۳

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.