احداث المان یادمان شهدای گمنام بندر امام خمینی (ره)

مناقصه

27434/پ34

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

احداث المان یادمان شهدای گمنام بندر امام خمینی (ره)

مناقصه

27434/پ34

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۲۹ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

۱۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۸

۲۷ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۸

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره پیمان و رسیدگی و مدیریت پروژه

061522285040

0 تومان

اطلاعات پیوست
عنوان اندازه (KB)
احداث المان یادمان شهدای گمنام بندر امام خمینی (ره) 311.43 b35b38fe-f5fc-4645-acd6-66dfadeebf8e.pdf