مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس

فراخوان

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس

فراخوان

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۱۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۹

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره پیمان و رسیدگی و مدیریت پروژه

061522285040

0 تومان

اطلاعات پیوست
عنوان اندازه (KB)
مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس 641.91 6685a7c4-20aa-41ce-befa-988fc9117728.pdf