تعمیرات اساسی سیستم های مخابرات دریایی بنادر بوشهر و عسلویه

مناقصه

2001003702000001

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی سیستم های مخابرات دریایی بنادر بوشهر و عسلویه

مناقصه

2001003702000001

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

۱۹ فروردین ۱۴۰۲ ۱۰:۲۴

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.